FORMACIÓ

Des del Moviment apostem per una formació que ajudi a enfortir coneixements i capacitats en el professorat que n’afavoreixin l’apoderament per al desenvolupament de pràctiques transformadores en el seu quefer educatiu.

Duem a terme cursos, tallers i trobades en modalitat presencial i en línia.

Blocs temàtics:

Presentem documents de consulta i propostes didàctiques en aquests tres blocs temàtics que considerem claus en una educació transformadora i per a la ciutadania global:

Dimensió Global

Gènere

Metodologies educatives transformadores

 

Objectius formatius

Fomentar l’anàlisi del model socioeconòmic actual per afavorir la transformació d’estructures des de la base dels DH i la igualtat i equitat entre dones i homes.

Sentir-se coresponsable de la construcció del canvi en temes socials que afecten aquí i en altres contextos, incorporant-hi valors que permeten orientar judicis i accions cap a la justícia.

Recalcar la importància i el rol de l’educador i l’educadora i oferir-li els mecanismes i estratègies per a la promoció d’un model educatiu més humanitzador i transformador.

Documents

Objectius formatius

Identificar les desigualtats de gènere en diferents àmbits: família, escola, treball… i detectar actituds i comportaments sexistes propis i aliens, promovent la transformació de les relacions de gènere en el procés de socialització que es du a terme en els espais educatius.

Sensibilitzar i capacitar el professorat sobre la necessitat d’una educació no sexista, que proporcioni valors d’igualtat i superi la discriminació per raons de sexe.

Aprendre a posar en pràctica diferents estratègies pedagògiques per educar des d’una perspectiva coeducativa.

Documents

Objectius formatius

Capacitar el professorat per utilitzar metodologies dinàmiques basades en l’experimentació, la creativitat (individual i col·lectiva), el treball cooperatiu, allò lúdic, la interacció entre estudiants i professorat, així com en els vincles amb la comunitat local.

Comprensió de models d’intervenció educativa i social que afavoreixen la inclusió i la superació de desigualtats i que condueixin al compromís i l’acció per a la transformació social i la cura del medi ambient.

Dotar el professorat de les capacitats per desenvolupar en els seus estudiants destreses psicosocials – habilitats per a la vida.

Documents

Oferta disponible:

Actualment no hi ha cap oferta formativa