TREBAKUNTZA

Irakasleek beren heziketa-zereginak eta jardunbide eraldatzaileak garatu ahal izateko ahalduntzeko ezagutzak eta gaitasunak indartzeko trebakuntza bat beharrezkoa dutela uste du mugimenduak.

Ikastaroak, tailerrak eta topaketak egiten ditugu, presentzialak nahiz sarekoak.

Gai blokeak:

Trebakuntza eraldatzaile eta hiritartasun globalerako gako jotzen ditugun hiru gai-bloke hauetan aurkezten ditugu kontsulta-dokumentuak eta proposamen didaktikoak:

Dimentsio orokorra

Generoa/Hezkidetza

Hezkuntza-metodologia eraldatzaileak

Trebakuntza-helburuak

Gaur egungo eredu sozial eta ekonomikoa bultzatzea, giza eskubideetan eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean oinarrituta egiturak eraldatzea errazteko.

Testuinguru horretan eta beste batzuetan eragiten duten gizarte-gaiak aldatzeko erantzunkide sentitzea, juzguak eta ekintzak justiziara bideratzen dituen balioak txertatuz.

Hezitzailearen paperaren garrantzia nabarmentzea eta heziketa-eredu gizatiarragoa eta eraldatzaileagoa bultzatzeko mekanismoak eta estrategiak eskaintzea.

Dokumentuak

Trebakuntza-helburuak

Generoen arteko aldeak identifikatzea hainbat esparrutan: familian, eskolan, lanean… eta berezko eta besteen jarrera eta portaera sexistak detektatzea, genero-harremanen eraldaketa bultzatuz heziketa-esparruetan gauzatzen den gizarteratze-prozesuan.

Berdintasun-baloreak ematen eta sexuaren araberako bereizketak gainditzen dituen balioak emango dituen trebakuntza ez-sexista baten beharraz sentsibilizatzea eta gaitzea irakasleak.

Hezkidetza batetik hezteko pedagogia-estrategiak martxan jartzeko ikastea.

Dokumentuak

Trebakuntza-helburuak

Esperimentazioan, sormenenean (bakarkakoa edo taldekoa), lankidetza-lanean, jolasean, ikasleen eta irakasleen arteko elkarrekintzan eta tokiko komunitatearekin diren loturetan oinarritutako metodologia dinamikoak erabil ditzaten gaitzea irakasleak.

Desberdintasunak barne hartzeko eta gainditzeko heziketaren eta gizartearen esku-hartzeko eta gizartea eraldatzeko eta ingurumena zaintzeko konpromisora eta ekintzara bideratzen duten ereduak ulertzea.

Ikasleek abilezia psikosozialak (bizitzarako gaitasunak) garatu ahal izateko gaitasunak ematea irakasleei.

Dokumentuak

Eskaintzak: