DOCUMENTS

Dilemes i desafiaments d´una educació para la transformació. Algunes aproximaciones freireanes.

Es fa indispensable que les educadores i els educadors que apostem per la transformació en les nostres pràctiques habitual, ens puguem preguntar quins dilemes i quins desafiaments ens planteja impulsar una educació per a la transformació i puguem, llavors, incidir en la polítiques i en les orientacions educatives de les que en formem part.

El procés de sistematització d’experiències (SE).

La sistematització d’experiències suposa la reconstrucció del que s’ha fet, és a dir, un viatge al passat, però amb projecció cap al futur. Implica la construcció col.lectiva d’aprenentatges, en els quals les persones que han participat de les experiències exposen tant el que han après com el que han sentit. Una manera senzilla de definir una sistematització és: “un procés de construcció d’un discurs col·lectiu del que s’ha viscut, sentit i experimentat, en què els aprenentatges nodreixin les experiències futures”.

.

Educació per al desenvolupament i la ciutadania global. Guia per a la seva integració en centres educatius.

InteRed presenta en aquest document un marc teòric de referència per acompanyar els processos i accions d’integració de l’Educació per al desenvolupament i la ciutadania global com un enfocament integral en els projectes educatius dels centres.

Centres educatius transformadors: ciutadania global i transformació social

Aquesta publicació d’Oxfam Intermón parteix d’un procés d’investigació – acció participativa desenvolupat en el sí de la comissió estratègica i de la Xarxa d’educadors i educadores per a una ciutadania global. La pregunta que guia aquest procés és: Quines pràctiques ha de tenir un centre educatiu per ser generador de transformació social en clau de ciutadania global?

Pistes per canviar l’escola

Pistes per canviar l’escola recull els continguts del llibre Escoles i educació per a la ciutadania global; una mirada transformadora de Desiderio de Paz Abril, un mestre que ha dedicat molts anys a fonamentar de manera extensa i rigorosa la proposta de l’Educació per a una ciutadania global.