II ENCONTRO DO MOVEMENTO POLA EDUCACIÓN TRANSFORMADORA E A CIDADANÍA GLOBAL.

“A educación non muda o mundo, muda as persoas que van cambiar o mundo”

Paulo Freire

Durante os pasados 16, 17 e 18 de novembro tivo lugar en Los Negrales (Madrid), o II Encontro do Movemento pola Educación Transformadora e a Cidadanía Global (ETCG) co apoio de AECID. Nestes tres días de encontro, unhas 70 persoas pertencentes á Rede de Educadores e Educadoras para unha Cidadanía Global, acompañada por Oxfam Intermon, Redec – Rede Solidaria de Docentes, promovida por Entreculturas, Rede de Educadoras e Educadores de Alboan para a Solidariedade EDUKALBOAN e Rede Transforma de Centros Educativos para o Desenvolvemento e a Cidadanía Global, acompañada por InteRed, volvémonos xuntar para compartir experiencias e prácticas educativas transformadoras.

 

Durante o encontro puidemos profundar na nosa proposta de innovación pedagóxica “Centros Educativos Transformadores: trazos e propostas para avanzar”.  A través dun traballo colaborativo, reflexionamos sobre os tres bloques principais que afectan á vida dos centros escolares:

  • A cultura do centro referida aos principios, visión e valores do centro.
  • As prácticas que leva a cabo o centro como chaves pedagóxicas e metodoloxías transformadoras.
  • As políticas do centro reflectidas na planificación e organización do centro.

 

No tempo transcorrido na nosa convivencia, xeramos espazos de reflexión e intercambio na nosa aprendizaxe de novas formas de acción na Educación Transformadora para a Cidadanía Global, unha educación con enfoque de xénero, dereitos humanos, interculturalidade e sostibilidade ambiental, comprometida cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible que nos achegan a un mundo máis libre, sostible e igualitario para todas e todos.

 

Foron días de Celebración compartida polo presente e polo futuro dun Movemento máis amplo, que continúe vinculándonos nas aulas e escolas coa realidade global e coa busca do ben común.

0 Comentarios

Deixe un comentario

Queres participar na conversa?
escribir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.