PRIMEIRO ENCONTRO DO MOVEMENTO POLA EDUCACIÓN TRANSFORMADORA E A CIDADANÍA GLOBAL.

dsc03092-grupo-encuentro

Sobre como aprendemos a cambiar o mundo cando as nosas ideas están en movemento.

Os pasados días 4, 5 e 6 de novembro tivo lugar en Madrid, Los Negrales, o Primeiro Encontro do Movemento pola Educación Transformadora e a Cidadanía Global co apoio da AECID. Durante este tres días máis de 80 persoas  pertencentes á Rede de Educadores e Educadoras para unha Cidadanía Global, (Oxfam Intermon), Redec – Red Solidaria de Docentes (Entreculturas), Red de educadores y educadoras de ALBOAN para la solidaridad-EDUKALBOAN  (Alboan) e Rede Transforma de Centros Educativos (InteRed), traballamos  sobre un documento titulado “Trazos de Centros Educativos Transformadores” e reflexionamos conxuntamente sobre o que define a un centro educativo comprometido coa transformación social e global,  e que camiños e carreiros seguir para converterse nun centro transformador. Neste espazo contamos coa presenza de Fe y Alegría de América Latina e a Fundación Gonzalo Silveiro de Portugal, implicadas tamén no desenvolvemento de redes de profesorado para a cidadanía global no ámbito educativo.

Durante o encontro tivemos oportunidade de falar, compartir e reflexionar que dificultades, retos e logros temos na nosa práctica educativa diaria para poder impulsar e incorporar a Cidadanía Global nos nosos centros como modo de vida, de ensino e aprendizaxe comprometido cos Dereitos Humanos e Obxectivos do Desenvolvemento Sustentable. Pero tamén tivemos espazos para celebrar, emocionar e sentir como cambiar o sistema educativo desde os nosos compromisos e realidades coa mellor metodoloxía: o acompañamento, a escoita activa, e a aprendizaxe mutua e compartida.

0 Comentarios

Deixe un comentario

Queres participar na conversa?
escribir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.