DE INTERESE:

Óscar Jara, presidente do Consello de Educación Popular de América Latina e o Caribe (CEAAL) partilla con nós a súa visión sobre Educación Transformadora.

© Copyright - Movemento pola Educación Transformadora e a Cidadanía Global no eido da educación formal.
    ”siguenos”