JAKINGARRIAK:

“Ikastetxe eraldatzaileak: ezaugarriak eta aurrera egiteko proposamenak” berrikuntza pedagogikoko marko teoriko eta praktiko bat da, ikastetxean herritartasun globalerako hezkuntza eraldatzailea txertatzeko.

Orrialde hauetan, herritartasun globalerako hezkuntza eraldatzailearen proposamenaren oinarri teorikoak aurkituko dituzue, baita ikastetxe eraldatzaile batean ezinbestekotzat jotzen ditugun «ezaugarri» edo elementuak ere. Azken horiek ikastetxeetako bizitzan eragina duten hiru bloketan aurkeztuko ditugu:

  • Ikastetxeko kultura, hau da, haren printzipioak, ikuskera eta balioak.
  • Ikastetxeak abian jartzen dituen praktikak, besteak beste, gako pedagogikoak eta metodologia eraldatzaileak.
  • Ikastetxeko politikak, ikastetxearen plangintzan eta antolaketan islatutakoak.

Gainera, aplikazio praktikorako proposamen bat ere aurkituko duzue, zuen ibilbide propioa diseinatzen eta herritartasun globalerako ikastetxe eraldatzailearen hezkuntza‑aukerarantz aurrerapausoak ematen lagunduko dizuena, inolako mugarik gabe.

2015 eta 2018 bitartean hainbat taldetako irakasleekin batera egindako lankidetza-lanaren emaitza duzue hemen: Transforma Sarea (InteRed), Herritartasun Globalaren aldeko Hezitzaileen Sarea (Oxfam Intermón), Edukalboan (ALBOAN) eta Irakasleen Sare Solidarioa (entreculturas). Horiek guztiek Hezkuntza Eraldatzailearen eta Herritartasun Globalaren aldeko Mugimendua babesten dute, AECIDen (Espainiako Garapenerako Nazioarteko Lankidetzaren Agentzia) laguntzaz.

Era parte-hartzailean eraiki da, honako hauetatik abiatuta: ikastetxeetako esperientziak sistematizatzea, irakasleekin eta beste hezkuntza-eragile batzuekin batera lantegi eta jardunaldietan egindako gogoeta eta inplementazio praktikoa. Argitalpen honek kontrasterako eta balioespenerako erabili den aurretiazko bertsioa ordezkatzen du.

© Copyright - Hezkuntza formalaren esparruko hezkuntza eraldatzailearen eta hiritartasun globalaren aldeko mugimendua.
    ”siguenos”