D’INTERÈS:

“Centres educatius transformadors: trets i propostes per avançar” és un marc teòric i pràctic d’innovació pedagògica per a la incorporació de l’educació transformadora per a la ciutadania global en el centre educatiu.

En aquestes pàgines trobareu els fonaments teòrics que sustenten la proposta de l’educació transformadora per a la ciutadania global, igual com una llista d’aquests «trets» o elements que hem detectat com a definitoris d’un centre educatiu transformador, i que presentem en tres blocs que afecten la vida dels centres escolars:

  • La cultura del centre referida als principis, la visió i els valors del centre.
  • Les pràctiques que duu a terme el centre com a claus pedagògiques i metodologies transformadores.
  • Les polítiques del centre reflectides en la planificació i l’organització del centre.

A més, trobareu una proposta d’aplicació pràctica per ajudar-vos a dissenyar el vostre propi camí a fi d’avançar sense fi cap a aquest horitzó educatiu que és el Centre Educador Transformador per a la Ciutadania Global.

És el resultat d’un treball coŀlaboratiu fet entre els anys 2015 i 2018, juntament amb el professorat de Xarxa Transforma (InteRed), Xarxa d’Educadors i Educadores per a una Ciutadania Global (Oxfam Intermón), Xarxa Edukalboan (Alboan) i Xarxa Solidària de Docents (Entrecultures) que promouen el “Moviment per a l’educació transformadora i la ciutadania global”, amb el suport de l’AECID.

Es construeix de manera participativa a partir de la sistematització d’experiències de centres educatius, de la reflexió juntament amb el professorat i altres actors educatius en tallers i jornades i de la implementació pràctica. Aquesta publicació substitueix la versió preliminar que va servir de document de treball per al contrast i la validació.

© Copyright - Moviment per l’educació transformadora i la ciutadania global en l’àmbit de l’educació formal.
    ”siguenos”