D’INTERÈS:

Oscar Jara, President del Consell d’Educació Popular de l’Amèrica Llatina i el Carib (CEAAL) comparteix amb nosaltres la seva visió sobre educació transformadora.

© Copyright - Moviment per l’educació transformadora i la ciutadania global en l’àmbit de l’educació formal.
    ”siguenos”